Publicaciones de Marseille Mathieu, Edouard Paul ( Resultados)

Trabajos presentados a Congresos

Gutiérrez Montalbán I, Domínguez García C, Marseille Mathieu EP, &9, Martínez Molina C, Peláez Orero M, et al. Síndrome de Meigs atípico producido por un fibrotecoma de ovario. En: 36 Edición nacional de formación SEGO; 19-22 de octubre de 2021; Murcia: 2021.